Annons:
Etikettrymden-artikel
Läst 3522 ggr
ElLobo
2012-01-09, 00:57

Veckans bild #202: Gliese 876 c

Gliese 876 c är en exoplanet kretsande runt den röda dvärgstjärnan Gliese 876.

Gliese 876c

Målning: JohnVanVliet. Bild från Wikipedia.

Gliese 876 c är en exoplanet kretsande runt den röda dvärgstjärnan Gliese 876, och det tar ungefär 30 dagar att slutföra en omloppsbana.

Gliese 876 c upptäcktes i april 2001 och är den andra planeten i ordning efter ökande avstånd från sin stjärna. Vid tiden för upptäckten var Gliese 876 redan känd som värd för en exoplanet vid namn Gliese 876 b.

Gliese 876 c är i en 1:2:4 Laplace resonans med de yttre planeterna Gliese 876 b och Gliese 876 e: för varje varv av planet e, slutför planet b två varv och planet c fyra varv. Detta leder till stark gravitationell växelverkan mellan planeterna.

En begränsning av radialhastighetsmetoden som användes för att upptäcka Gliese 876 c är att endast en undre gräns på planetens massa kan erhållas. Detta beror på att värdet på den uppmätta massan beror på lutningen av banan, som inte kan avgöras av radialhastighetsmetodens mätningar. Men i ett resonant system som Gliese 876, kan gravitationell växelverkan mellan planeterna användas för att bestämma den verkliga massorna. Med denna metod kan lutningen på banan fastställas, och avslöjar att planetens sanna massa bör vara 0,72 gånger Jupiters.

Baserat på dess höga massan är Gliese 876 c sannolikt en gasjätte utan fast yta.Eftersom det upptäcktes indirekt genom dess gravitationella påverkan på stjärnan, är egenskaper som dess radie, sammansättning, och temperatur okända. Om man antar en liknande sammansättning som på Jupiter och en miljö med närhet till kemisk jämvikt, antas planeten ha en molnfri övre atmosfär.

Gliese 876 c ligger vid den inre kanten av systemets beboeliga zon. Medan utsikterna för liv på gasjättar är okända, skulle det kunna vara möjligt för en av planetens stora månar att ge en beboelig miljö.

Länk: Wikipedia

Annons:
Farwuq
2012-01-09, 06:57
#1

Mycket intressant.

"möjligt för en av planetens stora månar att ge en beboelig miljö"

Här har vi kanske Exomånen Pandora från filmen Avatar.

Glad

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

HellviHumle
2012-01-09, 11:59
#2

Himla intressant! Jag ser det som självklart att det finns liv därute. Någonstans! Antagligen betydligt mer än någon kan tro. Förhoppningsvis även intelligent sådant.

HH

Upp till toppen
Annons: