2014-08-25 13:35 #0 av: ElLobo

Nasa har släppt modeller av rymdfarkoster som kan tillverkas i en 3d-skrivare.

Länk: Skriv ut Nasa 3d-modeller