2015-02-16 15:29 #0 av: ElLobo

Nasa har testat ett nytt sätt att sända upp små satelliter.

Länk: Segelplan för satellituppskjutning