Annons:
Etikettmånar-artikel
Läst 18228 ggr
Farwuq
2009-07-20, 15:33

Europa

Europa är ett välbekant namn på en av planeten Jupiters fyra galileiska månar. Det är den månen som möjlighen kan husera liv.

Europa är en av planeten Jupiters många månar och är den minsta av de fyra så kallade galileiska månarna som upptäckts 1610 av Galileo Galilei - de tre andra galileiska månarna är Io, Callisto och Ganymedes. Månen är uppkallad efter Europa, en av Zeus' många älskarinnor i den grekiska mytologin. Detta namn föreslogs av Simon Marius snart efter dess upptäckt, månen kallas också Jupiter II.

I motsats till flertalet av månarna i det yttre solsystemet så liknar Europas uppbyggnad de inre planeternas, eftersom de liksom Europa primärt består av silikater. Europa har ett ytskikt av vatten som antas vara ca. 100 kilometer djupt, där det allra yttersta lagret har fruset till is.

Mätningar av magnetfältet kring Europa tyder på att den bergaktiga delen av Europas inre är flytande och troligen elektriskt ledande. Dessutom har Europa troligen en kärna av metalliskt järn.

Europas yta är mycket jämn och det är väldigt lite i landskapet som skjuter mer än ett par hundra meter upp. En av de mera framträdande detaljerna på ytan är mönstret av mörka partier, som på längden och bredden korsar varandra över hela himlakroppen: Dessa är med all sannolikhet sprickor som uppkommit på grund av tidvattenkrafter orsakade av Jupiter och andra månar. Det antas att ytan på dess platser höjs och sänka upp till 30 meter. Sådana sprickor fylls uppenbarligen snabbt med nytt material. 

Det finns dessutom mycket få kratrar på Europa, man känner bara till tre kratrar som har en diameter på över 5 kilometer. Ytan är också mycket ljus och dess Albedo har ett av de högsta värdena för alla månar i solsystemet. Med tanke på den nästan helt kraterfria och släta ytan så verkar det som om Europas yta är mycket ung. Man tro att ingen del av Europas yta är mer än 30 miljoner år gammal. 

Den ljusa ytan är mycket likt havsisen på jorden och med tanke på den snabbhet varmed sprickor och kratrar vara fylls, så har detta lett till spekulationer om ett djuphavsområde finns under ytan: en sådan ocean skulle kunna upprätthålla en temperatur som är över fryspunkten, med hjälp av samma tidvattensenergi som ger energi åt Ios vulkaner. Man bräknar att istäcket är mellan 10 och 30 kilometer tjockt. Havet därunder kan vara upp till 90 kilometer djupt. 

Europa har bunden rotation i förhållande till Jupiter, dvs. Europa har ständigt samma sida vänd mot Jupiter. Detta borde leda till ett förutsägbart mönster av sprickor, men det är bara de allra yngsta av Europa sprickor som passar dessa prognoser. Detta kan förklaras genom att Europas inre roterar något snabbare än det yttre skalet. När man betraktar bilder från Voyager och Galileo rymdsonderna så kan man beräkna att kärnan i Europa rotera 1 extra varv per. 10 000 år, snabbare än vad ytan gör. 

Ett annat särdrag i landskapet på Europa är lenticulae (latin för "fräknar"): En del är förhöjningar, andra depressioner, andra igen är bara mörka men annars släta områden i terrängen, medan andra är isolerade områden med många små sprickor i den annars så släta ytan på i landskapet. 

Iakttagelser som gjorts med Hubble-teleskopet visar att Europa har en atmosfär, trots att den är extremt tunn, lufttrycket på Europa är i storleksordningen 1 mikro-Pascal. Av alla solsystemets månar, är endast fem andra (Io, Callisto, Ganymedes, Saturnus-månen Titan och Neptunus måne Triton) kända för att ha sin egen atmosfär. Den tunna atmosfären på består nästan uteslutande av syre, men i motsats till jordens syres biologiska ursprung så tror man att syret på Europa härrör från vatten som avdunstar från ytan, varefter solstrålning och partiklar sönderdelat vattenmolekyler. Väte är på grund av dess låga molekylvikt och Europa låga gravitation sedan länge försvunnet.

Foto:Nasa 

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Mark
2009-07-20, 19:36
#1

Mycket bra jobbat Farwuq! Informationen samlad och lättillgänglig om alla de Galileiska månarna. Helt fantastiskt förresten att han kunde se dessa för så länge sedan - och förstod vad det var!!

BernardoSizemore
2019-04-23, 10:19
#2

Underbar artikel, och om det är ett val mellan Jupiter och Saturnus, måste jag hålla med om att Jupiter tar priset, nu som rymdfarkoster har avslöjat atmosfärens underverk, alltigenom erkänner att skönheten ligger i ögat av den som ser.

Farwuq
2019-04-25, 08:10
#3

Ja, det är fantastiska orkaner och virvlar.
👍

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

[Borttaget]
[Borttaget]
2019-07-18, 09:10
#4

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget]
2019-07-18, 09:11
#5

Inlägget är borttaget

Upp till toppen
Annons: