Etikettövrigt
Läst 739 ggr
Linnea777
2019-10-13, 18:13

Bevis som stärker teorin om Big Bang

Jag har just nu astronomi i skolan och jag ska skriva en inlämningsuppgift där en av frågorna handlar om att man ska ge förlag på olika upptäcker som stärker teorin om Big Bang. Jag har skrivit lite om att galaxerna rör sig ifrån varandra och ska skriva om bakgrundsstrålning. Jag har läst lite om det men har inte hittat någon förklaring som faktiskt går att förstå. Vad är bakgrundsstrålning och hur stärker det teorin om Big Bang? (Jag går i 9:an så det behöver inte vara någon avancerad förklaring)

Huygens
2019-10-13, 21:06
#1

Skolan ska lära eleverna att bli kritiskt tänkande individer. En ledande ensidig frågeställning på ett område där en neutral fråga istället borde framföras, ger försämrat kritiskt tänkande.

Steg ett, om det var mej det gällde, är att fråga läraren varför frågan är ledande och partisk? Varför är frågan: "Vilka bevis stärker Big Bang-teorin?"

Steg två, jag skulle även fråga läraren varför frågan inte är neutral? Varför är inte frågan vetenskapligt formulerad enligt följande: "Vilka argument finns för och emot Big Bang-teorin?"

En ledande partisk fråga är inte vetenskapligt neutral. Så varför är den första frågan ledande?

Om jag går till Big Bang finns t ex argumentet att om universum inte hade en viss given starttidpunkt, skulle natthimlen vara kraftigt lysande av ljuset från alla stjärnor, den sk Olbers paradox (wiki). Dock vet vi inte vad som händer med fotoner (ljus) över lång tid och Olbers paradox kan därför inte ses som ett givet starkt argument för Big Bang.

Jag har skrivit om problemen med Big Bang på följande ställen:

Utomjordiskt, kortfattat (inlägg).
Ateismforumet, en mycket längre text (tråd).

Hänvisningen till professor Pierre-Marie Robitaille i sista tråden ovan, är fr a en videoföreläsnng där han går hårt åt dom sk fynden om bakgrundsstrålning. Han tror att bakgrundsstrålning är bluff av NASA och han förklarar varför i följande föreläsning: (YT/ThunderboltsProject, 2014-04-25, 45 min)

Satelliterna COBE, WMAP (wiki) och PLANCK, beskrivs i wikipedia.

Att ensidigt anta att Big Bang-teorin inte är fel, är ett styrt tänkande, det är inte fritt. Om du vill veta lite mer om bakgrunden till att ifrågasätta Big Bang, kan det ta 2-3 timmar att läsa igenom allt och att se föreläsningen. Om du istället bara vill uppfylla din lärares "mål" och inte bryr dej om vad som är sant eller felaktigt, kanske ifrågasättande spelar mindre roll.

Jämför den ensidiga frågan: "Vilka bevis finns för att planeten Venus inte är konstgjord?" Se (tråd) för eftertanke.

En mer neutral fråga är: "Vilka bevis finns för eller emot att planeten Venus är en konstgjort tillverkad planet?"

För att vara neutralt granskande måste argumenten från båda sidor undersökas (vetenskapligt). Både argumenten för och argumenten emot en teori måste granskas. Att enbart titta på argumenten för en sida, är otillräckligt.

Linnea777
2019-10-14, 16:24
#2

Jag orkar inte ifrågasätta hur frågan är ställd för det spelar ingen roll för mig om frågan är neutral eller inte. Jag bryr mig nog inte heller om Big Bang är hur universum bildades, jag vill bara få ett hyfsat bra betyg i fysik. 

Men jag kan absolut skriva lite om att bakgrundsstrålning skulle ev. kunna vara en bluff av NASA.

Huygens
2019-10-15, 10:10
#3

Ifrågasätta Big Bang genom att enbart ifrågasätta bakgrundsstrålningen är modigt.

Jag skulle själv välja att ha lite mer kött på benen mot en lärare i skolan, och jag skulle därför även ta upp ifrågasättandet av Rödförskjutningen, för Rödförskjutningen är lättare att ifrågasätta som motivering till Big Bang, med argumenten om seyfertgalaxer och kvasarer, se länkarna ovan. Det kan ju vara så att fotoner (ljus) tappar energi (rödförskjuts) på något annat sätt än genom expansion, då fotonerna färdas över mycket långa sträckor i rymden.

Likaså är det också mycket lättare att ifrågasätta Big Bang ur perspektivet om Storskaliga Strukturer, då Big Bang anses skapat ur en kaotisk struktur i universum och det därför inte kan skapas så stora sammanhängande strukturer som sträcker sej över 10 miljarder ljusår under den tiden universum existerat enligt Big Bang-teorin, se GRB-Väggen i länkarna ovan. Och här får man lite hjälp av wikipedia dessutom, listan på stora strukturer (wiki).

Om jag skulle redovisa Big Bangteorin muntligt, skulle jag börja med att skriva upp följande textrad på svarta tavlan. Utelämna initialt texten inom parentesen. ->

(Ovetenskapligt partisk fråga:) "Vilka bevis finns för Big Bang-teorin?"

Sedan skulle jag fråga läraren om jag korrekt har formulerat min arbetsuppgift. Om läraren svarar "ja", skulle jag lägga till texten inom parentesen ovan. Därefter skulle jag skriva följande textrad på svarta tavlan. ->

Vetenskapligt neutral fråga: "Vilka bevis finns för och emot Big Bang-teorin?"

Sedan skulle jag fråga läraren varför min fråga, dvs min uppgift, är att besvara den ovetenskapligt partiska frågan. Varför fick jag inte den vetenskapligt neutrala fråga? Om läraren inte tydligt kan besvara det dilemmat, skulle jag betrakta det som en bra start på min muntliga redovisning.

Sen skulle jag hoppa jämfota på Big Bangteorin med alla vetenskapligt tillgängliga argument.

Fotnot: Varför är den första frågan ovan ovetenskapligt partisk? Jämför frågan ->

"Vilka bevis finns för att det är bra att knarka?"

Att ge skolelever i skolan en arbetsuppgift på ett vetenskapligt område, där själva arbetsuppgiften (frågan) är ovetenskapligt utformad, står i strid mot Läroplanen.

Huygens
2019-10-15, 17:11
#4

Och här… ->

Den viktiga delen om Storskaliga Strukturer (wiki):

"1200 000 000 {ljusår] - Structures larger than this size are incompatible with the cosmological principle according to all estimate."

Dvs strukturer i rymden (t ex galaxhopar, sk "kluster") större än 1,2 miljarder ljusår, överskrider den teoretiska gränsen för vad som är möjligt inom ramen för Big Bangteorin.

JRSN
2019-10-16, 10:26
#5

Not. Olbers paradox har motbevisats i det att framförvarande stjärnor 'obstruerar', täcker över, bakomvarande stjärnors ljus. Därav blir inte natthimlen ljus. Till detta kommer osäkerheten om vad som händer med fotoner över tid, som Huygens nämner.

.......................................... Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi                       Hemsida: www.astromantra.se/
Upp till toppen