Annons:
Etikettersolsystemetplaneterna
Läst 1145 ggr
Leffe
2008-02-18, 03:46

Dragningskrafter

Jorden har sin dragningskraft och jag antar att alla andra planter har sin. Vad skulle hända om två planeter kom för nära varandra ute i rymden. Skulle de dras till varandra eller skulle det bli tvärtom. Jag menar som två magneter som har rätta sidor mot varandra fastnar i varandra . Är det fel poler så blir det ingen ihopdragning.

Annons:
AktieTrader
2008-02-18, 11:19
#1

Två planeter kommer alltid dras mot varandra. Om de ska kollidera eller inte beror på deras färdriktning, avstånd och hastighet. Om hastigheten är låg och de passerar på nära avstånd så kan deras dragningskraften "vinna" och de kommer att kollidera så småningom.

medde
2008-02-18, 13:45
#2

Sitter med Leif i luren och förklarar via telefon. vilket går inget bra, så här har du leif lite info nedan

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

medde
2008-02-18, 13:54
#3

Lägger in detta och hoppas att detta hjälper.
Gravitationen håller solsystemets planeter i omloppsbana kring solen

Gravitationen eller tyngdkraften är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd.

Exempel på fenomen som beror på gravitation:

  • En smörgås som man tappar greppet om trillar i golvet.
  • Jordens gravitation håller månen kvar i sin bana runt jorden.
  • Månens gravitation orsakar de stora tidvattenvågorna på jorden.

Gravitation är en av de mindre utforskade krafterna. En starkt bidragande orsak till det är att gravitationen är så oerhört svag att det är svårt att utföra experiment i laboratorier; att den är så betydelsefull beror på att den är den enda kraft som är enbart attraherande (till skillnad från exempelvis den elektrisk kraften) och därmed har betydelse på stora avstånd.

Det första försöket att beskriva gravitationen gjordes av Isaac Newton, som insåg att det är samma grundläggande kraft som får föremål på jorden att falla till marken, som håller till exempel månen i sin bana runt jorden, även om han medgav att han inte hade en aning om hur en sådan "verkan på avstånd" fungerade rent fysikaliskt. Med den allmänna relativitetsteorin beskrevs gravitationen som en krökning av rummet (och tiden), och vad vi ser som en kraft som får massor att accelerera mot varandra är då en direkt konsekvens av att de färdas i "räta linjer" i denna böjda rumtid. I en populär modell tänker man sig en uppspänd gummiduk på vilken massorna ligger och orsakar att duken i närheten sjunker ned en bit.

Kvantmekaniken förutsäger att gravitation liksom andra krafter förmedlas av en partikel, som i detta fall kallas graviton. Denna partikel är dock ännu ej experimentellt verifierad.

Källa: wikipedia

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Kaj
2008-02-19, 13:53
#4

Som sagt alla objekt i Universum som har en massa har en dragningskraft på alla andra objekt i unviversum. Dragningskraften blir dock mindre ju längre ifrån ett objekt ett annat är vilket innebär att de i de flersta fall blir obetydligt. Men attraktionskraften finns där om än väldigt liten på objekt som är i ena delen av unviersum mot objekt som är längst bort i den andra delen av universum.

Det mest troliga om två planeter skulle komma för nära varandra är att de skulle hamna i omloppsbana runt varandra. ung som månen gör mot jorden.

I värsta fall skulle plnaeterna krocka men då bara om deras inbördes banor ligger i linje med varandra. Som kometer och asteroider kan göra mot jorden ibland.

Leffe
2008-02-22, 00:19
Knirken1
2008-02-22, 00:27
#6

Kraft av betydelse är gravitationen i LeffeD:s exempel/fundering. Teoretiskt skulle 2 st stora bollformade (planeter tex) kunna komma ikapp varandra och börja tutscha vid varandra, och hållas kvar så pga gravitationen. Praktiskt lär det ju inte ske i första taget, precis. Vad skulle det vara för en planet, mån tro?

LeffeD undrar över polerna och drag respektive knuff-verkan pga magnetiska polernas magnetiska inverkan. Alltså nord/syd- polaritet osv. Nu är det så att just dessa krafter (pol-magnetismen) är så urbota svag i tex jorden (+ de planeter som ev &:så har magnetpoler förmodligen) att det helt saknar betydelse map funderingen. Gravitationen är helt & alena avgörande. Alltså inget bortstötande. Enbart dragningskraft således.

(Hur en planet betående av antimateria skulle påverka det hela, om den andra var av "normal/vår"-materia, kan man ju förståss undra över!!?)   Hej!/Kn1

Annons:
nera
2008-12-21, 18:37
#7

Skrattande Kul läsning här också som låg bortglömd i förrådet Flört Så jag ger även denna tråd en knuff framåt

medde
2008-12-21, 21:11
#8

#7 Tänk vad du hittar gamal skåpmat nera! Men det är även kul att återse dom "gamla" trådarna.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

nera
2008-12-22, 12:40
#9

Glad

medde
2008-12-22, 20:27
#10

Skrattande

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Upp till toppen
Annons: