Annons:
Etikettmånar-artikel
Läst 9788 ggr
Farwuq
2009-07-20, 13:45

Ganymedes

Ganymedes är den största månen i hela solsystemet, den är stor som planeten Merkurius och har en intressant yta med pladetektonik.

Ganymedes är inte bara Jupiter största månen den är också den största månen i hela solsystemet. Mätt i diameter är Ganymedes mer än dubbelt så stor som dvärgplaneten Pluto och den är nästan 8 % större än planeten Merkurius. Dock har Ganymedes en massa som är mindre än hälften av Merkurius. Den upptäcktes 1610 av Galileo Galilei tillsammans med Io, Europa och Callisto, och därmed är en av de så kallade galileiska månarna. Galilei namngav månen efter Ganymedes i den grekiska mytologin, den kallas även för Jupiter III.

Ganymedes består av vattenhaltigt is, möjligen med ett eller flera lager av flytande vatten, liggandes runt en kärna av silikater. Analyser av data från Galileo rymdsonden tyder på att det kan finns en inne kärna av järn, kanske utblandad med svavel. En sådan järnkärna visar på att Ganymedes kan ha varit mycket varmare, sedan järn med hög täthet sjunker till botten (mot centrum) i en blandning av flytande järn och silikater.

Det finns två typer av landskap på Ganymedes: De mörkaste områden liknar i viss mån grannen Callistos yta, dessa ytor är mycket gamla och har många kratrar, medan det ljusare, något yngre landskapet kännetecknas av åsar och höjdformationer. Dessa områden och formationer är ett tydligt resultat av pladetektonik. Precis som jorden är Ganymedes yta uppdelad i flera separata delar som kan röra sig i förhållande till varandra, till exempel så kolliderar och bildar de bergskedjor. Man har också hittat landskapsdetaljer som liknar gamla, långa stråk av lavaflöden.

Det finns många kratrar vars ålder uppskattas till 3-3 ½ miljard år, det är ungefär samma ålder som vår egen månes kraterlandskap. Vissa kratrar har kommit före veckningarna i landskapet, andra efter.

Kratrarna på Ganymedes är ganska platta jämfört med dem på jordens måne, de är långt ifrån lika djupa och har inte de för månens kratrar så utmärkande ringbergen. Detta beror på att de meteorer som drabbade Ganymedes, borrade sig långt ner i ytan och hålet fylls därefter med is.

Med hjälp av Hubble-teleskopet har man funnit bevis på att Ganymedes har en mycket tunn atmosfär som liknar den som finns på månen Europa. 

Galileo rymdsonden visade att Ganymedes är den enda månen har sitt eget magnetfält djupt inne Jupiter enorma magnetfält.

Foto:NASA

Värd: för Astrologi. Medis: för Astronomi, Filosofi & Finland

Annons:
Mark
2009-07-20, 19:32
#1

Intressant! Enhel del jag inte visste eller kom ihåg!

medde
2009-07-20, 21:59
#2

Mycket intressant och härlig läsning.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

nera
2009-07-21, 14:44
#3

Ja här fanns mycket smått och gott att läsa.

medde
2009-07-21, 22:31
#4

Visst gjorde det! Super, satt och njöt med en kopp kaffe och njöt av varje ord

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Upp till toppen
Annons: