Annons:
Etiketterböckerfilm
Läst 2985 ggr
medde
2008-05-02, 21:52

2 st stora vetenskapmän

Galileo Galilei, född 15 februari 1564i Pisa i Toscana, död 8 januari 1642 i Arcetri, nära Florens i Toscana, var en italiensk vetenskapsman. Han spelade en viktig roll i den naturvetenskaplig revolutionen

Galiles far Vincenzo Galilei, som var musiker, hade planer på att sonen skulle följa i hans fotspår. Men under uppväxten försämrades familjens ekonomi och föräldrarna bestämde sig för att Galileo skulle satsa på den medicinska banan som var mer inkomstbringande. Men det visade sig under Galileos uppväxt att han inte intresserade sig speciellt mycket för medicin. I stället var han mycket intresserad av mekanik och matematik.

Galileos stora intresse för naturvetenskap kan ha varit anledningen till att han vid ung ålder experimenterade med sin fars musikinstrument för att få olika ljud i dessa. Det fanns dessutom framstående matematiker tidigare i släkten

Galileo Galile lade grunden till den experimentella vetenskapen. Han var övertygad om att naturens lagar inte var så komplicerade som den katolska kyrkan och dåtidens naturvetare påstod. Han var övertygad om att man kunde bevisa hypoteser om naturen genom att göra experiment och pröva verkligheten. Dessutom hävdade han att om man kunde bevisa att en teori stämde i verkligheten, så var alla andra teorier felaktiga. Detta var en ståndpunkt som den katolska kyrkan inte tyckte om. En del av Galileos senare upptäckter kom att strida mot kyrkans dogmer

naturens lagar inte var så komplicerade som den katolska kyrkan och dåtidens naturvetare påstod. Han var övertygad om att man kunde bevisa hypoteser om naturen genom att göra experiment och pröva verkligheten. Dessutom hävdade han att om man kunde bevisa att en teori stämde i verkligheten, så var alla andra teorier felaktiga. Detta var en ståndpunkt som den katolska kyrkan inte tyckte om. En del av Galileos senare upptäckter kom att strida mot kyrkans dogmer.

Ett exempel, inte bara på Galileos sätt att se på vetenskap, utan också på hans sätt att tänka, var när han under sina studentår en gång satt i Pisas katedral under en långtråkig mässa. Han lade då märke till att ett rökelsekar svängde fram och tillbaka och att tiden mellan svängningarna var densamma såväl vid stora svängningar som små. Därefter gick han hem och experimenterade med olika pendlar, och kunde snart formulera en regel om pendlars rörelse.

Efter sina studentår arbetade Galileo som universitetslärare och professor i matematik på universiteten i Pisa och Padua. Från och med år 1610 arbetade han åt storhertigen av Toscana.

Under tiden i Pisa undersökte Galileo också hur fort olika föremål faller. En tes om att han hade stått högst upp på lutande tornet i Pisa vid sina fallexperiment har inte kunnat bevisas, men han experimenterade i alla fall med olika fallande föremål. Förutom fritt fall experimenterade han med kulor som rullade i en sluttande ränna. Kulorna föll då olika fort för rännornas olika lutningar. Men oberoende av massan och hastigheten och rännans lutning visade sig alla fallsträckor vara proportionella med tiden i kvadrat; dvs. efter 1, 2, 3 tidsenheter hade kulan flyttat sig 1, 4, 9 längdenheter. Från sina mätresultat kunde han också dra slutsatsen att den fallande kroppens massa inte hade någon betydelse för fallhastigheten.

År 1609 kom nyheten att en optiker i Nederländerna hade konstruerat ett "spionglas" varmed man kunde på avstånd avslöja fientliga arméers förehavanden. Möjligheten att förstora något som var på ett långt avstånd väckte Galileos intresse, och efter en natts uppesittande hade han kommit underfund hur han kunde bygga en kikare. Hans konstruktion fungerade, en kikare med 3 gånger förstoring. Efter en tids arbete hade kikaren 33 gånger förstoring, och Galilei riktade den mot himlen, där han gjorde en rad upptäckter.

Galileo såg att det fanns ett oräkneligt antal stjärnor. Han såg också Venus olika faser, solfläckar bergen och kratrarna på månen, utbuktningar på Saturnus idag kända som Saturnus ringar, och fyra månar som kretsade runt Jupiter som han döpte till de Mediceiska stjärnorna för att hedra den toscanska härskardynastin Medici (idag benämnda de Galileiska månarna).

År 1590 fick Galileo kännedom om Copernicus arbeten. Hans egna observationer gjorde honom alltmer övertygad om att det var Copernicus heliocentriska världsbild som var den korrekta.

Boken med titeln Dialog om de två världssystemen, som Galileo gav ut år 1632, skapade kaos. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade "felaktiga läran". Den katolska kyrkan förfäktade att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Det sägs att han efter domen mumlat "och ändock rör hon sig!" (italienska E pur si muove!), men för detta finns få belägg. Tack vare den dåvarande påvens Urban VIII beskydd, och kanske även på grund av Galileos ålder och sjuklighet, blev det ett milt straff för Galileo. Han fick husarrest under resten av sitt liv. Men Galilei fortsatte sitt vetenskapliga arbete och gav år 1638 ut boken Samtal och matematiska demonstrationer om två nya vetenskaper (ISBN 91-7353-069-7, där han skrev ner sina fysikaliska teorier. Det var dessa som Isaac Newton senare skulle ha stor framgång med.

Mot slutet av sitt liv var Galileo helt blind. Han ligger begravd i Basilica di Santa Croce di Firenzei Florens.

År 1992 beklagade katolska kyrkan genom ett uttalande av påven Johannes Paulus II domslutet från och 2000 upphävde man det

Källa:Wikipedia

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Annons:
medde
2008-05-02, 22:01
#1

Sir Isaac Newton, född 4 januari 1643 (25 december 1642 enligt g.s) i Woolsthorpe-by-Colsterworth, nära Grantham i Lincolnshire, död 31 mars (20 mars enl g.s.) 1727i London, var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog och alkemist Han är mest känd för det banbrytande arbetet Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (ofta kallad enbart Principia), som innehåller klassisk mekanik i sina huvuddrag.

Isaac Newton föddes nära Grantham i Lincolnshire i östra England år 1642. Fadern, som också hette Isaac Newton, var en välbärgad jordägare men han hade ingen utbildning. Tre månader före Newtons (d.y.) födelse dog fadern. När Newton var två år gammal gifte modern, Hannah Ayscough, om sig. Han blev då omhändertagen av sina morföräldrar och bodde hos dem tills styvfadern dött. Då kunde den tioårige Isaac återförenas med sin mor och några halvsyskon. Han började skolan i tioårsåldern, och skolgången flöt på någorlunda bra. Runt år 1660 var grundskolan slut för hans del och på sin morbrors initiativ sökte han till Trinity College i Cambridge

5 juni 1661 började Newton, arton år gammal, på Trinity College. Han började snart intressera sig för vetenskapsmän som Descartes och Galilei och deras skrifter. Från augusti 1665 till april 1667 var universitetet stängt på grund av pesten. Newton åkte då tillbaka till hemgården Woolsthorpe och fortsatte studera där. Han gjorde en serie optiska försök och kom sedan bland annat fram till att det vita ljuset består av alla färger i regnbågspektrat. Dessa resultat publicerades dock först år 1704. I Woolsthorpe fann han fluxionsmetoden, en matematisk metod för användning inom infinitesimalkalkylen. Han lade grunden till sin forskning runt krafter, gravitationen och planeternas rörelse. Härifrån härstammar också legenden om Newtons förundran över varför ett äpple faller till marken.

5 juni 1661 började Newton, arton år gammal, på Trinity College. Han började snart intressera sig för vetenskapsmän som Descartes och Galilei och deras skrifter. Från augusti 1665 till april 1667 var universitetet stängt på grund av pesten. Newton åkte då tillbaka till hemgården och fortsatte studera där. Han gjorde en serie optiska försök och kom sedan bland annat fram till att det vita ljuset består av alla färger i regnbågspektrat. Dessa resultat publicerades dock först år 1704. I Woolsthorpe fann han fluxionsmetoden, en matematisk metod för användning inom infinitesimalkalkylen. Han lade grunden till sin forskning runt krafter, gravitationen och planeternas rörelse. Härifrån härstammar också legenden om Newtons förundran över varför ett äpple faller till marken.

Newtons vagga ståendes ovanpå ett exemplar av Principia.
Newtons vagga

När han kommit tillbaka till universitetet fortsatte han sitt arbete och efterträdde 1669, vid 26 års ålder, sin matematikprofessor Isaac Barrow som varit en av Newtons förebilder och uppmuntrare i hans matematiska studier. Newtons optiska undersökningar ledde, 1671, till byggandet av ett spegelteleskop. Detta liksom tidigare vetenskapliga åtaganden gjorde att han valdes in i vetenskapsakademien Royal Society 1672.

Fram till 1679 arbetade Newton med optiken varefter han åter började intressera sig för planeternas rörelse. 1684 var skriften De Motu ("Om rörelse") klar men publicerades aldrig. Tre år senare, efter 18 månaders intensivt arbete, var ännu ett verk klart: Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ("Naturvetenskapens matematiska principer"). Verket, som oftast bara kallas Principia, består av tre böcker och är Newtons mest betydande. En stor del av materialet i den föregående boken återfanns här med vissa korrigeringar. Böckerna handlar sammanfattningsvis om den gravitation varje himlakropp alstrar och om konsekvenserna detta har för oss människor och andra himlakroppar.

Principia gjorde Newton till en av dåtidens mest kända och respekterade vetenskapsmän, och det blev snabbt ett standardverk William Stukeley, om hur han hörde ett äpple dunsa i marken medan han satt i tankar (sat in a contemplative mood). Dunsen ledde in hans tankar på frågor om gravitationen. Varför rusar äpplet rakt mot jorden, medan månen "faller" i vad som verkar vara en evig cirkelbana runt jorden? Äpplet och månen lyder väl under samma tyngdlag? Hur ska den tyngdlagen vara beskaffad för att kunna beskriva två så olika rörelser? Detta ska ha varit starten på det arbete som ledde till Principia.

Vid åtskilliga institutioner i England har man äppelträd som påstås vara avkomlingar från "Newtons äppelträd". Ett sådant "Beauty of Kent-träd" finns sedan 1996 i Botaniska trädgården i Lund, planterat där av Hans-Uno Bengtsson
Efter all arbeta föll Newton ner i en deprision ,depression och tog avstånd från allt som rörde vetenskap. Istället började han nu intressera sig för universitetspolitik och blev 1689 invald i det engelska parlamentet som universitetets ombud. Han lämnade den posten 1696 för att börja arbeta på det engelska myntverket som dess chef. Där utarbetade han ett nytt monetärt system som kom att gälla 150 år framåt i tiden. 1703 blev Newton ordförande i Royal Society och två år senare blev han adlad, den förste som blev det av vetenskapliga sk

Källa:Wikipedia

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

vanessa
2008-05-02, 23:44
#2

Väldigt intressant. Och det visar också att så länge man tror på något så ska man kämpa för det. Även om alla säger att det är fel. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

medde
2008-05-03, 10:35
#3

Du kommer nog att blli en stor vetanskaps man du med Vanessa! Med din kämparglöd du har.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

vanessa
2008-05-03, 14:40
#4

Stor på något kan alla bli, men vetenskapsman blir jag inte. Klarade inte av grundskolans fysik, kemi. Fast det var nog lite fel på lärarna, inte på bara på mig har jag insett. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

nera
2008-05-03, 15:56
#5

Mycket att läsa. Kommer igen sen och läser mer Glad

medde
2008-05-03, 21:24
#6

Samma här, dyker in här i jämna mellan rum och läser om och om igen.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Annons:
medde
2008-05-21, 13:18
#7

Petar upp denna tråd, då jag tycker den är ganska intresannt.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

nera
2008-05-22, 00:07
#8

Skrattande

Darkmoonia
2008-05-25, 19:33
#9

Mycket intressant läsning:-)

OT kan rekommendera boken Gallielis dotter av Dava Sobel, om man gillar att läsa vetenskapshistoria :-)

medde
2008-05-25, 20:34
#10

#9 Denna bok visste jag inte om, ska kolla fakta om den. Har du läst den?

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Darkmoonia
2008-05-25, 21:22
#11

#10 jag håller på och läser, bygger på brev som Gallileis dotter sände till sin far

vanessa
2008-05-25, 21:24
#12

Intressant. Läs den Medde och så får jag låna den sedan :-). /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Darkmoonia
2008-05-25, 22:46
#13

#12 ni får berätta vad ni tyckte-kanske vore något att tipsa om vettiga vetenskapsböcker relaterade till ämnet astronomi :-)

(älskar sånt :-))

Annons:
medde
2008-05-25, 23:40
#14

Ska ner till centrum och se omjag få tag i denna bok i morg

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Darkmoonia
2008-05-26, 20:08
#15

#14 finns som pocket:-)

medde
2008-05-26, 20:54
#16

#15 Ska söka i morg, han inte i dag. Då jag ska besikta bilen i morg och min tuta fick för sig att inte fungera så han jag inte i dag. Men toppen att den finns i pocket.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Darkmoonia
2008-05-26, 20:59
#17

# Annars kan jag ju skicka den när jag läst klart :-)

medde
2008-05-26, 21:17
#18

#17 men men mnen vad?? Kan du om jag inte hittar den? Blir så glad att höra det. Vad vill du ha i pengar för den i så fall. Vi tar detta via pm .

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Darkmoonia
2008-05-26, 21:27
#19

#18 givetvis, alltid trevligt om någon annan är intresserad av böcker jag läser :-)

Är snart klar med den och då kan jag ju pma-eller om du påminner mig :-)

medde
2008-05-26, 21:34
#20

Det gör jag absolut , men bara om det inte är besvär för dig.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Annons:
Darkmoonia
2008-05-26, 23:32
#21

#20 Varför skulle det vara det? Jag älskar böcker, men om jag behöll alla skulle jag inte kunna röra mig hemma:-) (annars hade boken gått till kupan eller likn välgörenhet)

medde
2008-05-27, 11:12
#22

#21Skrattande

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

nera
2009-08-03, 23:14
#23

Tyckte även detta var värt att se över åter igen Glad

Medde - har du läst boken Gallielis dotter av Dava Sobel, som du blev rekomenderad här i tråden?

Även jag kanske skulle ta och göra det

medde
2009-08-04, 13:08
#24

#23 Skäms. Har det inte gjort, men ska´……

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

nera
2009-08-04, 14:59
#25

# 24 Nä skäms inte heller. Man kan inte hinna med allt man vill göra Flört Den finns väl kvar tills sen

medde
2009-08-04, 21:50
#26

#25 Phu vilken tur då!

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

leo-
2009-08-04, 22:11
#27

Var det inte Newton som fick ett äpple i huvudet Skrattande

Kanske står i inlägget men har inte läst igenom det Skäms

Annons:
medde
2009-08-04, 22:13
#28

leo har läst sin läxa!

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Mark
2009-08-04, 23:19
#29

Fast det där med äpplet är bara en skröna… även om leo minns rätt!

Upp till toppen
Annons: