Annons:
Etikettersajtenifokus
Läst 2286 ggr
medde
2008-01-08, 20:58

Internet troll.

Ett internettroll, eller bara troll, är en användare som skriver artiklar eller debattinlägg på Internet (framför allt över Usenet och på internetforum) med huvudsyfte att reta upp övriga användare.

De är mestadels ointresserade av fakta eller att föra en egentlig dialog, och ses ofta delta i ett otal diskussioner samtidigt, där de föder ilska, vanmakt och rent allmänt skadar stämningen hos övriga användare.

Ursprungligen användes den engelska termen trolling på Internet för fenomenet att vissa personer skrev avsiktliga så kallade "flamebaits"; kontroversiella och skarpa uttalanden som inbjuder till likartade svar.

 Trolling är engelska för dragrodd, en fisketerm för att långsamt låta ett bete med krokar släpa efter båten. Personer som "trollade" drog så att säga ett blänkande drag med krokar tvärs igenom en grupp av diskuterande människor, i hopp om att någon skulle nappa. Begreppet this person is trolling our newsgroup (denna person fiskar i vår diskussionsgrupp), förkortades till this user is a troll (den här användaren är ett troll), vilket i sin tur associerar till trollen i sagor, som också sades kunna lura till sig, och till och med bergta människor. Ibland läser man att ordet skulle komma från trålfiske, men det torde vara en förväxling av de uttalsmässigt snarlika engelska fisketermerna trolling (dragrodd) och trawling (trålfiske).

Att "trolla" på Internet innebär fortfarande att skriva inlägg som har syfte att åstadkomma en icke-konstruktiv respons från övriga. Ett "troll" kan använda många olika metoder och knep för att uppnå detta.

Det är viktigt att vara medveten om att det medför en risk i sig att dra alltför stora växlar på begreppet troll. Det händer att internetanvändare falskeligen anklagas för "trollande", trots att de har ett seriöst uppsåt med positiva förtecken.

Användare kan exempelvis anklagas för att vara "troll" antingen som ett uppsåtligt retoriskt knep, eller som en följd av missförstånd. En person med åsikter som skiljer sig från majoritetens upplevs lätt av andra debattörer som provokativ, och kan i förlängningen komma att beskrivas som ett "troll", trots att en mer neutral genomlysning av diskussionen kanske visar att det egentligen inte alls ligger till på det sättet.

En annan orsak till att en person felaktigt upplevs som "troll" kan vara att hans meddebattörer har en annan uppfattning om vart forumets debatt bör leda. Om någon part uppfattar att socialt umgänge är forumets huvudsakliga syfte, och en annan part istället ser exempelvis analytiskt resonemang för att nå logiska slutsatser som det primära syftet, kan de två parterna uppfatta varandra som troll utan att någon av dem egentligen alls bär internettrollets attribut.

Man kan därmed konstatera vikten av att forumets arrangör/moderator tydligt förklarar vad som är diskussionens syfte, om det finns gränser för yttrandefriheten i forumet, och var de i så fall bör dras.

Oftast är det uppenbart när en användare skriver endast för att provocera och söka konflikt, snarare än för att uttrycka ärligt menade åsikter. Ett gyllene talesätt är att det är "sak och inte person" som bör diskuteras i alla diskussionsforum.

Så länge argument kan bemötas på ett sakligt och konstruktivt sätt uppstår oftast inga problem, även om det är ett troll som framför argumenten. Om trollet till exempel har som avsikt att provocera, bör man inte låta sig provoceras och därmed ge trollet den uppmärksamhet det vill ha.

"Mata inte trollen" är ett i sammanhanget känt talesätt.

Källa: Wikipedia

(Tack-Pson-)

Av: medde

Datum för publicering

  • 2008-01-08

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Annons:
iboat
2008-01-08, 21:53
#1

Misstänker du något troll här på sajten?

vanessa
2008-01-09, 04:20
#2

Det måste vara jag i så fall. Nej, den misstanken finns nog inte. Utan bra att ha ifall någon dyker upp. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

medde
2008-01-09, 09:47
#3

Stämmer precis, vi har inget troll här Men det är som Vanessa säger ifall någon dyker upp. Även lite kul att läsa.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥

Upp till toppen
Annons: